Світлана Маховська

Кандидатка історичних наук, заступниця директора – завідувачка Музею-архіву народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. За матеріалами дисертаційного дослідження 2014 видала монографію «Ой з-за гори старостоньки…»: Весільні традиції Слобідської України кінця ХІХ – початку ХХІ ст.». ...

Кандидатка історичних наук, заступниця директора – завідувачка Музею-архіву народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. За матеріалами дисертаційного дослідження 2014 видала монографію «Ой з-за гори старостоньки…»: Весільні традиції Слобідської України кінця ХІХ – початку ХХІ ст.». Авторка понад 80 наукових публікацій, у тому числі за кордоном. У колі наукових зацікавлень: український весільний обряд у традиційних і трансформаційних виявах; етнографія Слобідської України; історія вивчення Слобожанщини як історико-етнографічного регіону; слобожанський фольклор; особливості побутування, збереження та трансляції народної культури територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; антропологія катастрофи; етнічні спільноти в Україні.