Матеріали конференції по кобзарству та музичних інструментах

15 лютого 2024

Збірник матеріалів науково-практичної конференції І-го Міжнародного з'їзду кобзарознавців та етноорганологів ім. М.Будника, яка відбулася 13-14 жовтня 2021 року в Ірпіні на Київщині. Матеріали подані у двох книгах, загалом містять 44 статті науковців. 

Науково-методологічний рівень кобзарознавчої та етноорганологічної думки в Україні та за кордоном на сьогодні досягнув такої критичної межі свого розвитку, яка поставила ці галузі перед вибором між «кабінетним» теоретизуванням, відірваним від живого функціювання традиційної інструментальної та кобзарсько-лірницької музики в побуті, та практичним втіленням науково-реконструктивного її відтворення в сучасному континуумі всуціль десакралізованого й деморалізованого суспільства. 

У збірці представлено статті видатних учених теоретиків і практиків України, Канади, Польщі, Німеччини, Бєларусі, Лівану, Бельґії, росії, в яких розглядається широкий спектр етноінструментознавчих знань, починаючи від актуальних питань польової експедиційної роботи до глибоких транскрипційних й аналітичних структурно-типологічних розглядів та науково-реконструктивних експериментів. Редакційна колегія збірника не ставила собі за мету надання виданню ВАКівського-«скопусівського» штибу з огляду сучасної одіозної репутації самого цього статусу та його ставлення до гуманітаристики як наукової дисципліни, зосібна. Амбіційні завдання організаторів тут полягають, радше, в синергетичному об'єднанні зусиль усього кобзарознавчо-етноінструментологічного (та й, навіть етнохореологічного) потенціялу України й у науково-дослідницьких процесах сьогодення, поспіль.

Відео: